Historiaa

Helmikuun 15 päivänä vuonna 1962 kokoontui Itä-Hämeen kuntien viranhaltijoita Sysmän kunnanvirastoon, KVL:n järjestösihteeri Kari Lahtisen aloitteesta. Tällöin pidettiin Itä-Hämeen Kunnallisvirkamiesyhdistyksen perustava kokous Sysmän kunnansihteeri Raini Kanervan puheenjohdolla. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena oli lähinnä viranhaltijoiden palkkauksen saaminen yhdenmukaiseksi yhdistyksen alueen kunnissa, joita olivat Hartola, Heinolan mlk, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Pertunmaa ja Sysmä. Yhdistys on rekisteröity 18.4.1962.