Tietoa meistä

Helmikuun 15 päivänä vuonna 1962 kokoontui Itä-Hämeen kuntien viranhaltijoita Sysmän kunnanvirastoon, KVL:n järjestösihteeri Kari Lahtisen aloitteesta. Tällöin pidettiin Itä-Hämeen Kunnallisvirkamiesyhdistyksen perustava kokous Sysmän kunnansihteeri Raini Kanervan puheenjohdolla. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena oli lähinnä viranhaltijoiden palkkauksen saaminen yhdenmukaiseksi yhdistyksen alueen kunnissa, joita olivat Hartola, Heinolan mlk, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Pertunmaa ja Sysmä. Yhdistys on rekisteröity 18.4.1962.

Itä-Hämeen Jyty ry:lle vuosi 2022 on siis juhlavuosi ja 60. toimintavuosi. Viimeisen parin vuoden aikana on maailmanlaajuinen koronaviruspandemia tuonut haasteensa, mikä on osaltaan myös muuttanut työn tekemisen muotoja. Etätyö on monelle arkipäivää jo, mutta osa jytyläisistäkin pystyy työskentelemään ainoastaan lähityössä. Erityisesti korostuu hyvinvointi ja jaksaminen, mihin myös ammattiyhdistykset pyrkivät osaltaan vaikuttamaan.

Jäsenistöä on muistettu eri tavoin yhdistyksen toimesta ja nämä toimintatavat ja -muodot tulevat varmasti jäämään. 

Yhdistystoimintaan kaivataan uusia aktiivisia henkilöitä, ota yhteyttä hallitukseen.

Jos olet jäämässä eläkkeelle tai jo jäänyt, mahdollsta on edelleen olla yhdistyksemme kannattajajäsen tai liity Jytyseniorit ry:hyn.